Respect

€ 2 per maand

Jij helpt mee met het bereikbaar houden van religieustraumasyndroom.com en dogmavrij.nl , omdat je het een goede zaak vindt dat er een plaats is waar op respectvolle wijze informatie wordt gedeeld over de relatie tussen opvoeding en religieuze overtuiging. Ik ben dankbaar voor jouw RESPECT !

Ik neem dit petje af!

Waardering

€ 5 per maand

Waardering hebben en krijgen houdt niet alleen jou, maar ook mij gaande om mezelf in te zetten voor erkenning en het delen van informatie door en voor lotgenoten. Jij wilt je waardering uitdrukken voor het werk dat vooraf gaat aan publicatie van diverse onderwerpen. Ik ben dankbaar voor jouw WAARDERING !

Ik neem dit petje af!

Vertrouwen

€ 10 per maand

Je wilt niet slechts je vertrouwen uitdrukken, maar ook graag concreet bijdragen aan het bieden van steun, zodat mensen, jong en oud, niet alleen staan in hun zoektocht naar een eigen identiteit binnen (en buiten) de kaders van een religieuze opvoeding. Ik ben dankbaar voor het VERTROUWEN dat je mij schenkt !

Ik neem dit petje af!

Opluchting

€ 25 per maand

Misschien heb jij persoonlijk iets (gehad) aan het werk wat ik doe op het gebied van door religie beïnvloedde identiteitsvorming en traumatisering. Je kunt je in elk geval goed voorstellen dat mijn werk een wezenlijke bijdrage levert. Het is voor jou een hele opluchting dat er meer aandacht komt voor herkenning en erkenning. Met jouw bijdrage wil je deze opluchting delen en maak je het onder meer mogelijk voor lotgenoten om elkaar te ontmoeten en zodoende ook opluchting te kunnen ervaren en delen. Jouw OPLUCHTING maakt me dankbaar.

Ik neem dit petje af!

Dankbaarheid

€ 50 per maand

Met jouw bijdrage kunnen we nog meer mensen bereiken en bij elkaar brengen, maar ook presentaties houden en de benodigde materialen zoals apparatuur, informatie folders, cursus materiaal enz. creëren, aanschaffen en onderhouden. Jij bent overtuigt van de noodzaak en wil uit dankbaarheid zo breed mogelijk bijdragen. Deze bijdrage ontvang ik, net als degenen die hiermee ondersteund en geholpen kunnen worden, in grote DANKBAARHEID !

Ik neem dit petje af!

© 2023 Petje Af BV

v 1.18.0