Doelen:

  1. Het verspreiden van toegankelijke, respectvolle informatie over het verband tussen religie en identiteitsvorming.

  2. Erkenning van het Religieus Traumasyndroom (RTS) en zorgen voor goed geïnformeerde hulpverleners. Samen met andere RTS-deskundigen maakte ik een website: www.religieustraumasyndroom.com . Hier kan je onder meer kunnen lezen wat RTS inhoudt, wat de kenmerken en oorzaken zijn, of en hoe het te voorkomen is en een zelftest.

  3. Organiseren en faciliteren van de steungroep en ontmoetingsdagen om daarmee bij te dragen aan steun en (h)erkenning voor mensen die nu te weinig gehoord en gezien worden in hun kerkelijke omgeving of daarbuiten.

Dat is mijn missie! Wil je mij helpen? Ik benader actief kerkwerkers, hulpverleners, docenten en betrokkenen met ervaringsdeskundige informatie. Daarnaast zorg ik voor zoveel mogelijk vrij beschikbare digitale informatie, zoals artikelen op de website Dogmavrij, filmpjes op het Youtube-kanaal en het gratis beantwoorden van ingestuurde hulpvragen op Facebook. Jouw bijdrage helpt mij dit alles mogelijk te blijven maken.

Heb je vragen? Stel ze gerust!

Meer informatie, achtergronden en wat mij persoonlijk beweegt om allerlei mensen met diverse achtergronden voor het eerst of opnieuw in gesprek met elkaar te brengen: https://dogmavrij.nl/

Liefs, Inge Bosscha

Laatste reacties van petje-afnemers

Neem ook je petje af om (optioneel) een reactie achter te laten.

Emmy Boudeling25 euro

Inge, dank je wel dat je woorden gaat geven aan het schrijnende taboe wat ik mij lang vervreemd van de zichtbare wereld heeft laten voelen.

21 augustus 2023
Hanna van den Brule25 euro

Tnx voor je goede werk!

20 augustus 2023
Marieke Van der Zon25 euro

Dankjewel voor deze website. Dit helpt mij enorm om mijn religieus getraumatiseerde patiënten beter te begrijpen.

28 juli 2023
Els van der Naalt50 euro

Echt top wat je doet en nog meer hóe je het doet! De respectvolle toon die je telkens weer weet aan te slaan waardeer ik zeer 🙏

01 april 2023
Elisabeth de Bruijn25 euro

Dank je wel, ik lees je zo graag. Genuanceerd, bezield, informatief, iedere keer weer een verrijking!

30 december 2022
Jaap van Dijk50 euro

Ik heb vandaag weer heel veel interessants gelezen. Ik weet niet hoeveel mensen zich hebben ingeschreven, maar regionale of provinciale ontmoetingen zijn misschien ook een mogelijkheid?

29 mei 2022
Betty Mons30 euro

Dankjewel voor de opening die je geeft om het gesprek hierover aan te gaan!

06 juni 2021
Evelien Krijtenburg35 euro

Heel hartelijk dank voor je prachtige, liefdevolle werk! Wat mij betreft ben je een zegen en waardevolle toevoeging voor mij en voor zoveel mensen die naar de rand zijn geduwd door anderen. Die het vaak goed bedoelden, maar zoveel verdriet hebben veroorzaakt.

06 juni 2021
Ype Akkerman25 euro per maand

Voor je goede werk. Het werd tijd voor deze bijdrage van mijn kant.

27 mei 2021
Harmen Van Der Vlies25 euro

Ik de hoop dat het je het werk kunt voortzetten en de waardering die ik heb voor jullie inzet

08 mei 2021

Respect

€ 2 per maand

Jij helpt mee met het bereikbaar houden van religieustraumasyndroom.com en dogmavrij.nl , omdat je het een goede zaak vindt dat er een plaats is waar op respectvolle wijze informatie wordt gedeeld over de relatie tussen opvoeding en religieuze overtuiging. Ik ben dankbaar voor jouw RESPECT !

Ik neem dit petje af!

Waardering

€ 5 per maand

Waardering hebben en krijgen houdt niet alleen jou, maar ook mij gaande om mezelf in te zetten voor erkenning en het delen van informatie door en voor lotgenoten. Jij wilt je waardering uitdrukken voor het werk dat vooraf gaat aan publicatie van diverse onderwerpen. Ik ben dankbaar voor jouw WAARDERING !

Ik neem dit petje af!

Vertrouwen

€ 10 per maand

Je wilt niet slechts je vertrouwen uitdrukken, maar ook graag concreet bijdragen aan het bieden van steun, zodat mensen, jong en oud, niet alleen staan in hun zoektocht naar een eigen identiteit binnen (en buiten) de kaders van een religieuze opvoeding. Ik ben dankbaar voor het VERTROUWEN dat je mij schenkt !

Ik neem dit petje af!

Opluchting

€ 25 per maand

Misschien heb jij persoonlijk iets (gehad) aan het werk wat ik doe op het gebied van door religie beïnvloedde identiteitsvorming en traumatisering. Je kunt je in elk geval goed voorstellen dat mijn werk een wezenlijke bijdrage levert. Het is voor jou een hele opluchting dat er meer aandacht komt voor herkenning en erkenning. Met jouw bijdrage wil je deze opluchting delen en maak je het onder meer mogelijk voor lotgenoten om elkaar te ontmoeten en zodoende ook opluchting te kunnen ervaren en delen. Jouw OPLUCHTING maakt me dankbaar.

Ik neem dit petje af!

Dankbaarheid

€ 50 per maand

Met jouw bijdrage kunnen we nog meer mensen bereiken en bij elkaar brengen, maar ook presentaties houden en de benodigde materialen zoals apparatuur, informatie folders, cursus materiaal enz. creëren, aanschaffen en onderhouden. Jij bent overtuigt van de noodzaak en wil uit dankbaarheid zo breed mogelijk bijdragen. Deze bijdrage ontvang ik, net als degenen die hiermee ondersteund en geholpen kunnen worden, in grote DANKBAARHEID !

Ik neem dit petje af!

© 2024 Petje Af BV

v 1.23.13